Watch Day – Bucureștiul vulnerabil

Din 2016 Bucureştiul este inclus de către prestigioasa organizație independentă World Monuments Fund pe lista locurilor protejate, aflate în pericol de distrugere.

Capitala României deţine un patrimoniu cultural cu valoare arhitecturală recunoscută internaţional.

Bucureştiul dispune de un patrimoniu construit cu semnificații culturale, istorice şi sociale ridicate, periclitate de abandonul şi demolarea clădirilor istorice, dezvoltarea necontrolată şi reabilitările inadecvate. Riscul iminent în faţa unui cutremur de proporţii pune în pericol majoritatea clădirilor de patrimoniu ale oraşului.

Watch Day 2017 se concentrează pe un apel la acțiune pentru Capitală, care se confruntă cu amenințări și provocări iminente din perspectiva vulnerabilității patrimoniului și din cauza riscului seismic. Evenimentul va avea două componente: Watch Day Bucureștiul Vulnerabil – Dezbatere. Lansare de carte şi Watch Night Bucureştiul Vulnerabil, întâlnire informală – Lansarea cărţii, filme şi experienţe.

Vineri, 3 martie 2017, 10:30 – 22:00

1. Watch Day Bucureștiul Vulnerabil – Dezbatere. Lansare de carte.
@ ARCUB, strada Lipscani nr. 84- 90, sala Cafenea

Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locală și MKBT: Make Better, împreună cu Ordinul Arhitecților din România – Filiala Teritorială București, au realizat cartea București. Orașul vulnerabil, care tratează din perspective diferite problema riscului seismic în București.

Inițiatorii, alături de Fundația Pro Patrimonio, vă invită la o dezbatere prilejuită de lansarea cărții în cadrul evenimentului Watch Day, la data de 3 martie, începând cu ora 10.30, care se va desfășura la ARCUB, strada Lipscani nr. 84- 90, sala Cafenea.  

Program:
10.30-11.00 Welcome coffee
11.00-13.00 Dezbatere. Lansarea cărţii Bucureşti. Orașul vulnerabil.
Moderator: Marina Neagu

  • Tema 1. Programe educaționale. Prezintă Ioana Nenciu
  • Tema 2. Comunicarea programelor de consolidare existente și încurajarea abordării participative. Prezintă Bogdan Suditu
  • Tema 3. Implicarea specialiștilor: arhitecți, ingineri, urbaniști. Prezintă Raluca Munteanu
    Concluzii

13.00 -13.30 Brunch

2. Watch Night Bucurestiul Vulnerabil, întâlnire informală – Lansarea cărţii, filme şi experienţe
@ Café Therapy, str. Sfinţii Voievozi nr. 60.

Program:
19.00-19.30 Primirea participanților
Scurtmetraje privind experiența comunităților din Nepal în urma cutremurului din 25.04.2015.

19.30-20.15 Lansarea cărţii București. Orașul vulnerabil
Echipa Alert. Proiect de conștientizare a riscului seismic în București. Ioana Nenciu, Marina Neagu, Bogdan Suditu.
Echipa editorială: Raluca Munteanu (OAR – București, editor), Cătălin Alexa (fotograf, Proiectul Imagist – Am bulina mea), Alexandra Stoica (contributor al albumului, Calup).

20.15-22.00 Networking și discuții libere.
Proiecția scurtmetrajelor va continua și după lansarea de carte.
Lista scurtmetrajelor ce vor fi proiectate:
„107.2”
„Rise and Fall”
„Without you”
„Beyond the Trail”
„Back Again to Rise”
„Primiți cu cutremurul?”

bucuresti_info1bucuresti_info2 bucuresti_info3 bucuresti_info4 bucuresti_info5 bucuresti_info7 bucuresti_info8

3. Despre ALERT

ALERT este un proiect dedicat conștientizării riscului seismic în București prin responsabilizarea și creșterea capacității de reacție și implicare a rezidenților clădirilor cu risc seismic în a lua măsuri pentru a preveni și diminua efectele negative ale unui potențial cutremur de intensitate ridicată.

Este dezvoltată o  platformă online ce culege informații de la cetățeni și voluntari cu privire la clădirile aflate în risc seismic din București, în special numărul rezidenților și nevoile celor care locuiesc în acestea (seismic-alert.ro). În prima etapă, februarie – octombrie 2016, au fost identificaţi în numai 110 clădiri (aprox. 30% din nr. total al clădirilor Clasa I Risc Seismic – cel mai ridicat risc) peste 4100 de rezidenți. Etapa a 2-a de colectare de informații este programată pentru perioada martie –iunie 2017.
De asemenea, prin blogul Alert (blog.seismic-alert.ro) se urmăreşte publicarea de resurse, articole și luări de poziție din partea celor care sunt preocupați de această problemă a orașului: cadre didactice și studenți care cercetează această temă, specialiști în domeniu și locatari ai acestor clădiri.

Cartea „București.Orașul vulnerabil”
Inițiativa editorială a platformei Alert atrage atenția asupra stării patrimoniului arhitectural al Bucureștiului și asupra posibilității pierderii iremediabile a unor elemente de identitate și istorie a evoluției arhitecturale a orașului. Volumul contribuie astfel la diseminarea informațiilor despre moștenirea arhitecturală a Bucureștiului, aflată în pericol, și la conștientizarea necesității implicării în acest domeniu a societății civile precum și a autorităților publice.

OAR
Ordinul Arhitecților din România este o organizație profesională, înfiițată prin legea Exercitării Profesiei de Arhitect în 2001. Prin activitatea membrilor săi, O.A.R. are misiunea de a convinge societatea că arhitectura reprezintă, în primul rând, un act de cultură de interes public, cu implicații urbanistice, economice, sociale și ecologice.
Printre obiectivele O.A.R. se numără intensificarea dimensiunii culturale a arhitecturii și consolidarea în jurul sediilor organizației și filialelor sale teritoriale a unor centre de arhitectură și cultură urbană; generarea unei politici a patrimoniului construit în România, arhitectura de valoare fiind un domeniu fundamental pentru calitatea vieții; adaptarea educației în arhitectură la tendințele mediului socio-economic și cultural. www.oar.archi

MKBT
Make Better este o organizație ce activează în dezvoltare și regenerare urbană în România, ce combină cunoaștere avansată, pasiune, dedicare și viziune îndrăzneață în a aborda cele mai stringente provocări ale orașelor noastre. Abordarea se bazează pe inovare în procesele de planificare strategică, precum și în cele de concepere și implementare a proiectelor de dezvoltare locală. Porneşte de la înțelegerea aprofundată a nevoilor și specificului comunităților locale în care lucrează. Recunoaște, în același timp, interconectivitatea provocărilor locale cu cele globale. Soluțiile propuse sunt ancorate în bunele practici internaționale, construind armonios și sustenabil pe cunoașterea și resursele locale. http://mkbt.ro

CRIDL
Centrul Român pentru Inovație în Dezvoltare Locală este o organizație care își propune să promoveze și implementeze soluții inovative pentru sprijinirea dezvoltării durabile a comunităților locale din România. Proiectele CRIDL se înscriu în trei domenii tematice principale care, stau la baza bunăstării comunităților locale: dezvoltarea bazei economice locale, revitalizarea comunităților și îmbunătățirea calității vieții. Inovația constă în adoptarea de instrumente noi (ex. noi tehnologii, noi indicatori de măsurare), abordări noi de lucru (ex. echipe interdisciplinare, reconsiderarea rolului utilizatorului final) sau promovarea de noi paradigme de gândire în practica și politica publică a domeniilor ce țin de dezvoltarea locală.cridl.org , seismic-alert.ro

Fundația Pro Patrimonio
Este o organizație neguvernamentală înființată în 2000, care derulează o serie de proiecte care au ca obiectiv principal conservarea, salvarea şi reactivarea patrimoniului cultural, cu precădere arhitectural. Acţiunile se concentrează pe proiecte practice de protejare şi reabilitare a patrimoniului, precum şi pe implicarea şi conştientizarea de către comunităţi a propriei identităţi, a memoriei şi valorii moştenirii culturale. Proiecte precum „60 de biserici de lemn”, „Casa Enescu din Mihăileni”, intervenţiile de urgenţă pentru salvarea unor conace sunt câteva dintre acţiunile curente. Fundaţia Pro Patrimonio este activă și în Bucureştiu, militând pentru regenearea unor zone precum Hala Matache, Centrul Istoric, Bulevardul Magheru şi, în general vorbind, promovând utilizarea sustenabilă a fondului construit istoric. www.propatrimonio.org

PRO-DO-MO
Asociaţia pentru Protecţia şi Documentarea Patrimoniului Român a fost înfiinţată în 2009 de către un grup de cetăţenti români ca răspuns la distrugerea progresivă a patrimoniului bucureştean de către dezvoltatorii imobiliari şi a autostrăzii suspendate propuse. Misiunea principală este aceea de a păstra patrimoiul român şi integrarea sa economică şi socială ca parte a unor politici urbane sustenabile. Raportul „Patrimoniul Bucureştiului” a fost folosit de către ICOMOS în notificarea „Heritage Alert – Centrul istoric București” trimisă către autorităţile române în 2014.
pro-do-mo.ro

World Monuments Fund
World Monuments Fund este o organizaţie internaţională nonprofit fondată în 1965 de către persoane individuale preocupate de distrugerea importantelor comori artistice ale umanităţii, peste tot în lume. În 51 ani de existenţă, World Monuments Fund a susţinut peste 600 proiecte ăn 90 de ţări. www.wmf.org

World Monuments Watch
World Monuments Watch este un program global lansat în 1996 cu scopul de a atrage atenţia internaţională către siturile de patrimoniu cultural din toată lumea. Programul oferă o oportunitate siturilor nominalizate să crească gradul de conştientizare publică, să promoveze participarea locală, să încurajeze inovarea şi colaborarea şi să evidenţieze soluţii alternative. Este, în acelaşi timp un vehicul de solicitare a asistenţei World Monuments Fund pentru proiectele în observare.

Watch Day reprezintă o serie de evenimente de celebrare, organizate de către comuntăţile locale din cadrul World Monuments Watch. Este o chemare la acţiune care aduce, în atenţia mediei, fragilitatea siturilor nominalizate şi pericolul în care acesta sunt. Identifică şi evidenţiază oportunităţi pentru comunităţile locale ca să lucreze împreună cu ONG-uri, guvern sponsori privaţi şi alte entităţi pentru protecţia şi viitorul acestor situri.

Eveniment sprijinit de organizația World Monuments Fund, Fundația Pro Patrimonio și asociația Pro.Do.Mo, având ca partener finanțator al cărții,Ordinul Arhitecților din România, prin Timbrul Arhitecturii.

Sari la conținut