Dyson Airblade

Poliamori. O rețetă matematică pentru noutate. Și două aplicații de design de tip de literă: Crud și Sintax

Vineri, 19 aprilie 2019, 19:00 @ modul Cărturești, Str. Academiei 20, București

Designerul Radu Manelici (colegul nostru, responsabil și pentru designul grafic al revistei și publicațiilor Zeppeliin), va prezenta proiectul său pe termen lung „Poliamori. O rețetă matematică pentru noutate”. Prezentarea va acoperi conceptul-umbrelă al proiectului și cele două aplicații de design de tip de literă: Crud și Sintax.

0.0: Poliamori și-a propus să contureze un mediu de lucru user-friendly și o metodă de generare de soluții de comunicare vizuală prin mixarea a trei sau mai multe obiecte artistice.

1.0: Crud. Călătoria părților de litere. Familiile de tipuri de literă Alt, Martin și Poët chestionează granița dintre procesele iterative tehnologice și dezvoltarea organică umană. Cum fac asta?

 

2.0: Sintax. Călătoria nonlineară de la o idee la o metodă. Dacă eliminăm funcția literelor, le eliberăm? Este libertatea completă de construcție vizuală sănătoasă sau funcțională? Sau eficientă?

La începutul verii trecute mi‑am susţinut teza de doctorat intitulată Poliamori. O reţetă matematică pentru noutate. Sub umbrela Poliamori am dezvoltat Crud, o colecţie de trei tipuri de literă 100% RO: Alt, Martin şi Poët. Cele trei răspund unui brief Poliamori ce accesează trei zone de interes: Designul de tip de literă, conceptul de Umanizare şi Procesele tehnologice. Alt, Martin şi Poët sunt declinări ale aceluiaşi tip de gândire de design, una care are în centru efortul către simplitate (extremă), şi chestionează graniţa dintre procesele iterative tehnologice şi dezvoltarea organică umană.(…)” – Radu Manelici, în Zeppelin 151 sept. – nov. 2018)

Criptic? Alătură-te nouă și permite-i lui Radu să își decodeze proiectul.

Eveniment organizat de Grapho_mat și Galeria Posibilă, cu sprijinul Cele mai frumoase cărți din România, Modul Cărturești și UNArte.

FYI: engleza este limba oficială a evenimentului.

*Fb event

——–
English:

Friday, April 19th, 7 pm@ modul Cărturești, 20 Academiei St., Bucharest

Radu Manelici will present his long-term project Poliamori. A Mathematical Recipe for Newness.

The presentation will cover the project’s conceptual umbrella and its two derived type design applications: Raw and Syntax.

0.0: Poliamori set out to outline a user friendly environment and a method for generating visual communication solutions by mixing three or more Arts objects.
1.0: Raw. The Journey of Letter Body Parts. Alt, Martin and Poët type families question the border between technological iterative processes and human organic development. How do they do it?
2.0: Syntax. The Non linear Journey from an Idea to a Method. If we strip letters of function, do we free them? Is freedom of visual construction healthy or functional? Or effective?

Cryptic? Join us and allow Radu to decode his designs.

Event organised by Grapho_mat & Galeria Posibilă, with the support of Cele mai frumoase carti din Romania, Modul Cărturești & UNArte.

FYI: English is the event’s official language.

1