Geberit

OAR solicită măsuri legislative de sprijin economic pentru profesia de arhitect

Punct de vedere al OAR despre Proiectul de Lege privind aprobarea OUG 199/2020 pentru modificarea și completarea OUG 130/2020 privind măsuri de sprijin în contextul crizei COVID-19

Ordinul Arhitecților din România solicită modificarea și completarea anexelor 1 și 2 ale OUG 130/2020, cu scopul de a li se permite și formelor de exercitare a profesiei de arhitect accesul la măsuri de sprijin economic din fonduri externe nerambursabile, pe fondul contextului actual pe care îl traversăm de la debutul pandemiei SARS-Cov-2.

Demersul Ordinului vine ca urmare a faptului că, în prezent, la Camera Deputaților este în consultarea comisiilor de specialitate Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.199/2020 pentru modificarea şi completarea OUG nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Astfel, Ordinul Arhitecților din România a solicitat Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru industrii și servicii, prin adresele 231/1 și 232/2, completarea anexelor nr. 1 și 2 din OUG 130/2020, pentru ca toate formele de exercitare a profesiei de arhitect care îndeplinesc condițiile stabilite de această OUG să fie eligibile pentru obținerea de sprijin economic.

*

Ordinul a mai intervenit pe acest subiect și în 2020, solicitând ca profesioniștii care desfășoară activități de arhitectură să fie eligibili nu doar pentru granturile prevăzute în Anexa 3 a OUG 130/2020, pentru investiţii în activităţi productive, ci și pentru granturile prevăzute în Anexa 1 – Domenii de activitate eligibile pentru PFA/ONG-uri cu activitate economică şi sportivă [art. 5 alin. (1) lit. b)] în cadrul măsurii 1 „Microgrant pentru capital de lucru) – și pentru cele din Anexa 2 – domenii de activitate eligibile în cadrul măsurii 2 „Grant pentru capital de lucru”:

Punct de vedere al OAR privind măsurile economice, fiscal – bugetare și de protecție socială dispuse prin OUG nr. 29 și 30/2020

31 martie 2020

Ordinul Arhitecților din România a continuat demersurile inițiate prin Adresa nr. 490 / 23.03.2020, trimisă Guvernului României, ce conținea amendamente referitoare la unele măsuri economice, fiscal-bugetare și de protecție socială dispuse prin OUG nr. 29 și 30/2020, în contextul stării de urgență determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Astfel, în baza răspunsurilor colectate de la membrii Ordinului în urma sondajului online și în acord cu opiniile exprimate de expertul contabil Valentina Saygo, OAR a transmis pe 30.03.2020 un punct de vedere al profesiei, atât Comisiilor Parlamentare Permanente, cât și Senatorilor implicați în analiza acestor proiecte de lege.

Iată cele mai importante amendamente propuse de OAR:

  • adaptarea actelor normative incidente în vederea includerii birourilor individuale de arhitectură și a birourilor asociate de arhitectură în sfera beneficiarilor măsurilor economice și fiscal-bugetare instituite prin OUG nr. 29/2020;
  • nuanțarea criteriilor de acordare a certificatului pentru situație de urgență astfel încât acestea să permită accesul tuturor formelor de exercitare a profesiei de arhitect la beneficiile de amânare la plată prevăzute în OUG nr. 29/2020;
  • includerea profesiei de arhitect alături de profesiile liberale de interes public, enunțate la Alineatele (5), (9) și (10) ale art. X din OUG nr. 29/2020;
  • referitor la perioada la care se raportează angajatorul pentru a constata diminuarea încasărilor, OAR atrage atenția asupra specificul cash-flow-ului îregistrat de către societățile de proiectare și propune legiuitorului ca reperul stabilit, în această situație, să fie media lunară a anului fiscal anterior și nu media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, astfel cum este prevăzut momentan în proiectul de lege;
  • eliminarea discriminării în ceea ce privește plafonul de referință a ajutorului social de șomaj tehnic, precum și includerea explicită a tuturor formelor de exercitare a profesiei de arhitect, inginer și a altor profesioniști în domeniul proiectării pentru construcții în categoria persoanelor care pot beneficia de măsurile dispuse.
Sari la conținut