Laboratoare de Coproducţie Locală (CoLAB). Un proiect studioBASAR, găzduit de: Centrul Comunitar Tei

septembrie – noiembrie 2018

Oraşul este un bun comun. Produs colectiv de către locuitorii săi, oraşul trebuie să funcţioneze ca o resursă socială şi spaţială accesibilă tututor. În lumea de azi, marcată de dezagregarea comunităţilor urbane, segregări sociale şi enclavizări urbane în creştere, de limitarea accesului la resursele comune şi de diminuarea participării la deciziile publice, calitatea vieţii în marile oraşe scade treptat.

În Bucureşti, privatizarea excesivă a oraşului a condus în ultimii ani la o acutizare a lipsei de spaţii de interacţiune accesibile tuturor, dublată de o devalorizare a formatelor de participare civică, unde locuitorii pot coopera şi pot construi oraşul împreună. Lipsa de resurse, de metode şi de reţele de acţiune întârzie cristalizarea unei viziuni colective pentru regenerarea socială şi spaţială a oraşului. În acelaşi timp însă, au apărut o serie întreagă de actori, fie indivizi, iniţiative locale sau instituţii, pulice sau private, formale sau informale, care încearcă să ofere soluţii ca o reacţie imediată la problemele vieţii în oraş, dar care acţionează mai degrabă disparat şi de pe poziţii fragile.

 

 

CoLAB

În acest context, proiectul „Laboratoare de Coproducţie Locală (CoLAB)” îşi propune să consolideze şi să extindă reţeaua de cetăţeni activi, organizaţii culturale şi iniţiative civice asociate Centrului Comunitar Tei. Proiectul urmăreşte să construiască un cadru în care locuitorii au posibilitatea de a se întâlni, de a învăţa şi de a acţiona pentru transformarea modului lor de viaţă şi a cartierului în care locuiesc, către un oraş mai accesibil, mai echitabil şi mai responsabil cu resursele sale. Proiectul CoLAB abordează provocările Bucureştiului contemporan printr-o serie de Laboratoare, care vor funcţiona ca puncte de inflexiune ce aduc împreună actori, organizaţii şi locuitori, urmărind construirea de reţele temporare cu potenţial de permanentizare, de multiplicare şi creştere în scară după finalizarea proiectului.

Temele celor 3 Laboratoarele vor fi: Natura în Oraş, Circuitul Hranei, Upcycling – Refolosire Creativă. Printr-o abordare experimentală şi interdisciplinară, acestea urmăresc conectarea aspectelor vieţii de zi cu zi la instrumente creative de producţie colectivă a oraşului. Timp de 2 luni, la Centru vor avea loc ateliere pentru copii şi adulţi, proiecţii de filme, expoziţii de fotografie şi dezbateri.

Program:

Laborator 1: Natura în Oraş
Vineri 21 Septembrie: 18.00 Jurnal foto cartier; 19.00 Seară de Film UrbanEye.
Sâmbătă 22 Septembrie: 10.00 Atelier de Ierburi; 11.30 Atelier de Plantat.

Laborator 2: Circuitul Hranei
Luni 1 Octombrie: 10.00 Atelier de filosofie: Ce primesc şi ce dau.
Vineri 5 Octombrie:18.00 Jurnal foto cartier; 19.00 Seară de Film UrbanEye.
Sâmbătă 6 Octombrie: 11.30 Atelier Ciupercărit Urban.

Laborator 3: Upcycling – Refolosire creativă
Vineri 19 Octombrie: 18.00 Jurnal foto cartier; 19.00 Seară de Film UrbanEye
Sâmbătă 20 Octombrie: 10.00 Atelier de bricolaj: Poveşti de Hârtie; 11.30 Atelier de Reciclare @Prinde-te.

Credite:
CoLAB este un proiect coordonat de studioBASAR şi co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN).  Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finațării.
Găzduit de: Centrul Comunitar Tei.
Parteneri: Festivalul de Film UrbanEye, Asociaţia DaDeCe.

 

 

Centrul Comunitar Tei
(extras din „1 AN DE ACTIVITĂŢI LA CENTRUL COMUNITAR TEI”, de Vlad Cătună, în Cătună, V. Borcan, C., Axinte, A. (autori) „Centrul Comunitar Tei” (2018).Publicaţia este disponibilă online aici)

Pe 15 octombrie 2016, în Parcul Circului din Bucureşti, aproape de intrarea dinspre strada Dinu Vintilă, chiar în spatele clădirii Circului, are loc inaugurarea Centrului Comunitar Tei. La deschidere participă reprezentanţi ai autorităţilor locale, membri ai unor grupuri civice şi ai unor ONG-uri din Bucureşti şi cetăţeni curioși să înțeleagă mai multe despre proiectele Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei și să afle mai multe despre apariţia containerului placat cu lemn și dotat în exterior cu băncuțe, panouri informative și tablă de scris.

 

 

Membrii Grupului împreună cu studioBASAR fac o scurtă prezentare a Grupului, a Centrului şi a oportunităţii de a avea un astfel de spațiu în cartier, în care oricine (ONG-uri, autorități, cetățeni) poate desfășura activități de interes pentru comunitatea din Tei. După prezentare lumea este invitată să participe la activitățile din cadrul proiectului “Poveștile Teiului”, proiect iniţiat de membrii Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei şi realizat cu sprijinul ARCUB.

Muzica, ecranul de proiecție, boxa și laptopul care rulează imagini din cartier sunt conectate la generatorul aflat la 20 de metri distanță de spațiul de întâlnire. La inaugurare Centrul nu era dotat cu un sistem permanent care să ofere spațiului electricitate. Lipsa de electricitate la Centru a însemnat în timpul sezonului rece o folosire minimă a acestuia (chiar în primele luni de existență). Primele întâlniri de lucru și vizite s-au desfășurat la lumina lanternei cu acumulatori și în frig. Dar aceste inconveniente nu i-au demotivat pe membrii Grupului să își continue activitățile și să găsească soluții la provocările cu care s-au confruntat. Pentru dotarea Centrului cu electricitate a urmat o perioadă de adrese, întâlniri, autorizații şi o campanie de strângere de fonduri (atât de la oamenii din comunitate care au contribuit bucuroși la electrificarea Centrului dar și de la compania Kaufland).

Odată cu aprinderea luminii la Centru și activarea tehnică a spațiului, numărul de întâlniri de lucru ale Grupului a crescut, ceea ce le-a oferit posibilitatea de a planifica în detaliu activități care ar fi urmat să se desfășoare în spațiul Centrului și în jurul acestuia.

Organizarea activităților la Centru a venit cu o nouă provocare. Pentru a desfășura activități civice-culturale-educative în afara Centrului, în jurul său, în parc e nevoie de aprobare din partea ALPAB. Membrii Grupului au reușit să stabilească un protocol de colaborare, prin care Grupul se angaja să anunțe instituția ori de câte ori dorea să organizeze evenimente și îşi asuma că nu vor fi efectuate activități comerciale și că spațiul verde nu va fi afectat.

Fiind rezolvat și acest mic impediment, și datorită bunei planificări și a promovării intense că oricine poate propune activități la Centru pentru comunitatea din Tei, evenimentele au început să curgă. În decursul unui an de zile, peste 30 de astfel de activităţi au fost organizate la Centru.

În august și septembrie 2017, peluzele din Parcul Circului au fost ocupate de circa 2000 de persoane în cadrul Serilor de Astronomie “Luna prin telescop” și ”Inelele lui Saturn”.

 

Sutele de locuitori ai cartierului și nu numai au ocupat băncuțele și scaunele din jurul Centrului pentru a putea urmări filmele proiectate la Centru ca urmare a colaborării cu Asociația Vira, Urban Eye Film Festival și One World România: “Ipostazele locuirii în Bucureștiul Contemporan”, “Cinema, mon amour” și “The Human Scale”. Oamenii au gătit și s-au strâns în jurul Centrului la două picnicuri de socializare cu vecinii. Au primit delegații din Franța, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii – cetățeni şi diverşi activişti curioși să afle mai multe despre activitățile Grupului. Împreună cu membrii comunității, au organizat și participat la ateliere despre cum să recicleze, și-au consolidat cunoștintele de urbanism și cele legate de buna gestionare a spațiilor verzi.

Construcția, deschiderea și activarea Centrului Comunitar Tei a fost rezultatul unor eforturi colective depuse de către Grup împreună cu toți actorii implicați în acest proces și a reprezentat după mulți ani de implicare continuă un vis devenit realitate. Centrul Comunitar Tei a dus la consolidarea identității Grupului de Inițiativă, i-a sporit vizibilitatea, a dus la creșterea exponenţială a numărului membrilor Grupului, a creat noi oportunități de dezvoltare pentru Grup și pentru comunitatea Tei dar a venit și cu o serie de provocări și greutăți la adresa Grupului, la dinamicile interne și la aspectele ce ţin de managementul spațiului.

 

 

Prezența Centrului Comunitar în comunitate și activarea acestuia a presupus alocarea de noi resurse de timp și de energie din partea Grupului, timp și energie care în mod asumat s-au îndreptat mai mult spre organizarea de evenimente prietenoase în comunitate și ateliere.

 

 

Acest lucru a creat nemulţumiri din partea unor membri ai Grupului care au adus în discuție faptul că nu se mai pune la fel de mult accent pe campaniile de rezolvare a problemelor din cartier. De ce proiecție de film și nu campania cu rezolvarea mijloacelor de transport în comun? De ce ateliere de reciclare sau despre conservarea spațiilor verzi în loc de campania cu locurile de parcare în cartier? Situația a fost clarificată atunci când oamenii au căzut de acord că aceste evenimente au potențial de atragere de noi membri, membri care în funcție de propriile interese se pot implica în campanii diferite.

 

 

Chiar dacă are doar 14 metri pătraţi, Centrul Comunitar Tei din Parcul Circului reprezintă un pas important pentru membrii Grupului de Iniţiativă Civică Lacul Tei în relaţie cu comunitatea din Tei şi o oportunitate deschisă pentru oricine (persoană, grup, asociaţie sau instituţie publică) de a interacţiona cu locuitorii din cartier.

 

 

Credite:
Centrul Comunitar Tei este un parteneriat între Grupul de Iniţiativă Civică Lacul Tei, grupul de arhitecţi studioBASAR şi CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică. Centrul Comunitar Tei este un proiect Urbaniada cu sprijinul ING Bank.

Fotografii: Vlad Cătună, Andrei Dumitru, Dafina Jeaca, CeRe, studioBASAR

Links:
Fb.com/CentrulComunitarTei
laculteiinfo.ro
studiobasar.ro

1