„Parcul Carol I – 110 ani” – expoziție și conferință

Asociația Istoria Artei organizează un dublu eveniment la Casa Mincu, sediul Ordinului Arhitecților din România, din str. Arthur Verona nr. 19, în data de 15 septembrie, începând cu ora 18:30.

 

Cu acest prilej va fi prezentată expoziția de fotografii de epocă, documente de arhivă și din periodicele vremii, cărți poștale, precum și reconstituirile digitale ale unor pavilioane ale Expoziției Generale Române din 1906.

Cele 30 de panouri prezintă elementele cele mai importante ale cercetării echipei proiectului „Parcul Carol I – 110 ani” și au fost realizate cu sprijinul financiar al Ordinului Arhitecților din România, din „Timbrul Arhitecturii”.

 

Povestea vizuală pornește de la două planuri inedite ale Câmpiei, heleșteului și Fântânii Filaret din 1851, respectiv din 1880-1890, precum și de la fotografii cu vechea biserică Cuțitu de Argint, punând în evidență situația de dinainte de amenajarea Expoziției Generale Române. Sunt recuperate figurile și planurile arhitecților Ștefan Burcuș, Victor Ștefănescu, Ion D. Berindey, peisagistului Édouard Redont, personalitățile comisarului general, dr. Constantin I. Istrati și ministrului Ion N. Lahovary. Prezentarea principalelor pavilioane este realizată fie prin comparații fotografice/reconstituiri digitale, digitizarea unor cărți poștale din colecția istoricului drd. Cezar Petre Buiumaci și panorame generale. Urbanistul Andrei Popescu a reconstituit digital 25 de pavilioane, permițând astfel să „colorăm” atmosfera de la 1906. Conceptul grafic al expoziției îi aparține lui Cristian Gache.

 

Totodată va fi organizată și cea de-a doua conferință publică, susținută de istoric de artă dr. Oana Marinache, cu sprijinul financiar al ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, în cadrul Programului cultural București – Orașul in-vizibil.

 

Participarea se va face în limita a 50 de locuri, cu înscriere la asociatiaistoriaartei@gmail.com până în 14 septembrie.

 

 

arenele romane - 1906

 

Proiectul cultural „Parcul Carol I – 110 ani” își propune reconstituirea istorică și digitală a Expoziției Generale Române din 1906, din perspectiva pavilioanelor de arhitectură, a monumentelor de for public, a personalităților care au contribuit la realizarea proiectului urbanistic și peisagistic, crescând potențialului istorico-cultural al zonei Filaretului.

 

La 6 iunie 1906 se deschidea oficial „Expoziția Generală Română”, eveniment conceput pentru celebrarea a 40 de ani de domnie a regelui Carol I, 25 de ani de la proclamarea Regatului şi 1800 de ani de la cucerirea Daciei de către romani.

 

Ideea acestei manifestări i-a aparținut politicianului Take Ionescu, iar comisarul-șef al expoziției a fost numit dr. Constantin I. Istrati. Întregul proiect a fost conceput și executat de arhitecții diriginți Ștefan Burcuș și Victor G. Stephănescu, inspectorul general arhitect Ion D. Berindey și peisagistul Édouard Redont. Eforturile logistice, urbanistice, peisagistice și arhitecturale merită amintite și astăzi: în mai puțin de un an, zona a căpătat o nouă înfățișare și cu toate că se afla la periferie, într-o zonă inițial mlăștinoasă, a atras un public numeros și a devenit un centru cultural și de atracție pentru locuitorii capitalei și populația țării.

 

Din punctul de vedere al istoriei arhitecturii, 1906 marchează începuturile promovării stilului național/neoromânesc în spațiul public și afirmarea unor studenți ai arhitectului Ion Mincu, care au pus în aplicare idealurile sale. Arhitecții Burcuș și Ștefănescu au proiectat marea majoritate a pavilioanelor durabile, dedicate ministerelor și instituțiilor publice; antreprenori: arhitecții Remus Iliescu, Leopold Schindl, Scarlat Petculescu, Leonida Negrescu, ing. Atanasie Bolintineanu, Gratzoschi și Elie Radu. Pavilioanele private, temporare, multe dintre ele din lemn, au avut proprii creatori/antreprenori: Alexander Clavel, Daniel Renard, Grigore și Arta Cerkez etc. Întâlnim și alte nume de constructori: Ghica, secretar general, Greceanu, inginer de poduri și șosele, inspector general de lucrări, Ilie Popescu, arhitect ajutor, ing. Duperek, Alexandru Popescu, inginerul terasamentelor, Varon, Buchner, Deldebio; desenatori-arhitecți și verificatori: Sfel Galatis, Nicolau Dobrescu, Tufănescu, Goldman.

 

parculcarol1906.blogspot.ro / Fb event

Sari la conținut