Asus ZenBook

ACCES ONLINE 2020 – program de finanțare în sprijinul sectorului cultural independent

Sectorul cultural independent traversează o criză majoră generată de situația de urgență la nivel național. Din acest motiv, Ministerul Culturii a decis ca, anul acesta, sesiunea anuală de finanțare prin Programul ACCES să fie dedicată operatorilor culturali din zona independentă. De asemenea, pentru a facilita implementarea proiectelor și acțiunilor culturale, în contextul izolării sociale impuse, Ministerul Culturii lansează în acest an programul sub denumirea de ACCES Online 2020 și invită operatorii culturali independenți să transmită propuneri de proiecte care să se desfășoare exclusiv online și să se încadreze în domeniile: teatru, muzică, dans, arte vizuale, patrimoniu imaterial.

Suma alocată pentru finanţarea sesiunii de selecţie în cadrul Programului ACCES Online 2020 este de 1.000.000 lei. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect/acțiune culturală este de 50.000 lei.

Pentru a fi eligibile, ofertele culturale depuse în cadrul Programului ACCES Online trebuie să se desfăşoare în intervalul 30 mai – 31 august 2020.

Dosarul de participare va fi transmis în format fizic, pe adresa Ministerului Culturii- Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București – pentru Direcția Cultură Scrisă și Creație Contemporană, cu mențiunea pe plic „Proiect Program ACCES Online 2020”, dar și în format electronic pe adresa de e-mail directiacultura@cultura.ro, cu mențiunea în titlul e-mail-ului „Proiect Program ACCES Online 2020 ”. Data limită pentru transmiterea dosarului de participare este 30 aprilie 2020.

Dosarul de participare depus trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • Cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată şi semnată de către reprezentantul legal al solicitantului (Anexa 2). Cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea forumularului tipizat.
 • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a hotărârii judecatoreşti de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul.
 • Copia, certificată „conform cu originalul” şi semnată pe fiecare pagină, a actului constitutiv, a statutului si a actelor doveditoare ale sediului (contract de comodat/ de închiriere etc, după caz, aflate în termenul de valabilitate) şi patrimoniului ale solicitantului, precum şi actele aditionale, dupa caz.
 • Copia certificată “conform cu originalul” a certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare).
 • Certificatele de atestare fiscală eliberate de ANAF şi de autorităţile publice locale, în original, aflate în termenul de valabilitate.
 • Copie certificată “conform cu originalul” a certificatului de înregistrare de la Registrul Comerțului/Judecătorie sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice.
 • CV-urile membrilor echipei.

Toate informaţiile legate de modul de aplicare pentru această sesiune de finanţare nerambursabilă, procedura de selecţie a ofertelor culturale din cadrul Programului ACCES Online 2020, organizarea şi funcţionarea comisiilor, precum şi procedura de soluţionare a contestaţiilor, se regăsesc în anexele de mai jos:

Documente anexate:

 

Calendarul sesiunii de finanțare

 • Depunerea ofertelor culturale:  1 – 30 aprilie 2020
 • Selecția administrativă a ofertelor: 4 – 6 mai 2020
 • Evaluarea ofertelor: 7 – 11 mai 2020
 • Afișarea pe website-ul Ministerului Culturii a rezultatelor selecției dosarelor: 12 mai 2020
 • Depunerea contestațiilor: 13 – 14 mai 2020
 • Soluționarea contestațiilor: 15 – 18 mai 2020
 • Afișarea pe website-ul Ministerului Culturii a rezultatelor finale a selecției dosarelor: 19 mai 2020
 • Semnarea contractelor: 20 – 29 mai 2020

Calendarul poate suporta anumite modificări în funcție de evoluția crizei care a impus decretarea stării de urgență în România.

www.cultura.ro

1