24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971

7 noiembrie 2019–2 februarie 2020 @ Muzeul Naţional de Artă al României, Galeria Naţională, parter, Calea Victoriei 49–53, București.

Deschidere: joi, 7 noiembrie 2019, ora 18:00

Horia Bernea, Ion Bitzan, Liviu Ciulei, Radu Dragomirescu, Șerban Epure, Pavel Ilie, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Ovidiu Maitec, Paul Neagu, Miriam Răducanu, Diet Sayler, Radu Stoica, Vladimir Șetran, Grupul Sigma

Institutul Prezentului și Muzeul Naţional de Artă al României deschid expoziţia 24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971. Acesta este primul eveniment dintr-un ciclu conceput de Institutul Prezentului și dedicat artei vizuale și performative a anilor 1960 și 1970 în România. Propunând un nou format de lucru, cel al expoziţiei-dosar, 24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971 pornește de la o cercetare realizată în arhivele Demarco de la Edinburgh ce revelează, retrospectiv, prezenţa în câmpul local al artei a unor naraţiuni uitate, a altora incomplete sau imposibil de reconfigurat în desfășurarea lor temporală. Aceste naraţiuni au totuși capacitatea de a evoca existenţa unor discontinuităţi în structura aparent omogenă a peisajului cultural al vremii a unor zone de contact transnaţional și de transfer nu doar cu spaţiul occidental, ci și cu cel al altor lumi socialiste.

Pornind de la interesul manifestat de promotorul scoţian Richard Demarco pentru stabilirea unui dialog cu scenele artistice din Europa de Est, început prin deschiderea în octombrie 1967, la Galeria Demarco, a primei expoziţii dedicate artei din regiune, 16 pictori polonezi, și, în mod particular, cu România, odată cu prima sa vizită în septembrie 1968, expoziţia se oprește asupra unui moment la care istoria părea să-și schimbe cursul și care, în mod neașteptat, localizează, în plan regional și internaţional, experienţele neo-avangardei artistice din România la sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970. Reperele sunt date de itinerarea expoziţiei 4 artiști români (Ion Bitzan, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Paul Neagu) în 1969, de la Bauzentrum Hamburg la Galeria Demarco și de organizarea, în cadrul Festivalului de la Edinburgh din 1971, a expoziţiei Romanian Art Today, concepută în asociere cu evenimente dedicate celor mai noi explorări în teatrul, poezia și dansul contemporan românesc.

Istoria scurtă, dar intensă, a conexiunilor dintre arta românească și Galeria Richard Demarco proiectează, într-o analiză mai amplă asupra fenomenului artistic local, o seamă de căutări, interese și de posibilităţi apărute în plan instituţional în acei ani, ca urmare a schimbărilor de direcţie în politica externă a României și care inevitabil modelează agenda publică în plan cultural. Deopotrivă, această microistorie surprinde schimbările de paradigmă în artele vizuale și performative după 1965, tendinţele de autonomizare și individualizare a gestului artistic prin configurarea unor atitudini antiformaliste, autoreflexive și, în aceeași măsură, deschide o discuţie care vizează raporturile dezvoltate în plan local între noile practici artistice și arta socialistă (oficială) a vremii. Nu în ultimul rând, deconstrucţia diferitelor frecvenţe ale acestui schimb cultural subliniază importanţa sa în situarea artei românești a perioadei în relaţie directă cu manifestări similare în plan regional și internaţional.

Inspirată de titlul poemului 24 de argumente (1984) semnat de artistul Paul Neagu, expoziţia invită la o lectură multiplă a experienţelor, tempourilor și a finelor ţesături împletite între naraţiunile instituţionale și cele individuale, între condiţiile locale și dialogurile globale, pornind de la o serie de lucrări concepute în această perioadă de artiștii prezentaţi în expoziţie. Astfel, 24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969–1971 oferă posibilitatea de a revizita traiectoriile individuale ale artiștilor, de a urmări diversitatea de medii abordate și de a înţelege semnificaţiile acestui moment în istoria artei locale, stabilind un traseu nonliniar, transversal, între diferitele constelaţii ale expoziţiei. Dincolo de varietatea mediilor, a tradiţiilor și a reperelor care au modelat arta acestor personalităţi, a conexiunilor incidentale care s-au produs ca urmare a vizitei lui Demarco în România, expoziţia de faţă nu se oprește asupra legăturilor și traseelor biografice, ci mai degrabă cercetează existenţa unui spirit comun care a definit această generaţie de artiști.

24 de argumente include și un eveniment performativ, bazat pe o reinterpretare a piesei Geneză a coregrafei Miriam Răducanu, realizată de artista Mădălina Dan special pentru expoziţie. Parte a programului Nocturnelor cu care s-a făcut cunoscută Miriam Răducanu la finalul anilor 1960, piesa a fost prezentată în cadrul expoziţiei Romanian Art Today de la Edinburgh, în 1971, pe muzică de Anatol Vieru.

Cercetare și concept expoziţional: Alina Șerban
Cercetare și direcţie artistică: Ștefania Ferchedău
Expoziţia este realizată de Institutul Prezentului în colaborare cu Muzeul Naţional de Artă al României și Arhiva Demarco.

Lucrări împrumutate de la:
Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul de Artă Timișoara, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Muzeul Ţării Crișurilor Oradea, Muzeul de Artă Piatra Neamţ, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, Arhiva Demarco, Fundaţia Triade, Paul Neagu Estate UK, Fundaţia Ion Bitzan, Galeria Ivan, Colecţiile personale ale artiștilor Radu Dragomirescu, Șerban Epure, John Fairleigh, Constantin Flondor, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Diet Sayler, Vladimir Șetran, Colecţiile Răzvan Bănescu, Viktor Oppenheim Haus, Ștefan Pelmuș, Mihai Pop, Ovidiu Șandor și alte colecţii particulare din ţară și din străinătate.

Imagini și documente din:
Galeria Naţională de Artă Modernă a Scoţiei, Edinburgh, Arhivele Digitale Demarco/ Universitatea Dundee, Kettle’s Yard, Universitatea Cambridge, Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României, Arhiva TVR.

Cu sprijinul: British Council România, Rezidenţa BRD Scena9
Parteneri logistici: DHL International Romania, Hornbach
Partener de comunicare: DC Communication
Parteneri media: Radio România Cultural, rfi România, Zeppelin
Finanţatori: Program cultural cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional și de Ordinul Arhitecţilor din România din timbrul arhitecturii
Mulţumiri: Sanda Agalides, Irina Bitzan, Letiţia Bucur, Gigi Căciuleanu, Jane Chisholm, Thomas Ciulei, Iolanda Costide, Richard Demarco, Galeria Diehl, Radu Dragomirescu, Anca Drăgoi, John Fairleigh, Constantin Flondor, Ruxandra Garofeanu, Daria Ghiu, Jennifer Gough-Cooper, Adelina Ivan, Marian Ivan, Viviana Iacob, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Andrei Jecza, Sorina Jecza, George Lecca, Eugeniu Lupu, Cosmin Manolescu, Sofia Mihăilescu, Terry Ann Newman, Liliana Niculescu, Bogdan Pelmuș, Mihai Pop & Plan B Berlin, Ioana Popescu, Heinz Possert, Miriam Răducanu, Cornel Răducanu, Horia Rusu, Diet Sayler, Decebal Scriba, Cătălin Sîrbu, Ioana Spiridon, Giles Sutherland, Vladimir Șetran, Sebestyen Szekely, Lena Conta Vieru, Marta Zboralska, Fernanda Zei, Mihai Ziman, Fondation Toms Pauli, Lausanne, Institut für Moderne Kunst Nürnberg, Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”.

Echipa
Identitate vizuală: Andrei Turenici (Daniel & Andrew Design Studio)
Arhitectură: skaarchitects
Editare imagini: Serioja Bocsok, Ana Negoiţă
Suport logistic: Naţca Vaszilcsin, Sonia Irimescu
Consultanţă comunicare: Felicia Moga, Cecilia Gheorghe
Traduceri: Claudia Lie, Laura Ionică, Mihnea Costiuc

Credite

EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂŢI ÎN PROGRAMUL EXPOZIŢIEI
(programul va fi actualizat permanent)

Performance Geneză
de Miriam Răducanu
reinterpretare în coregrafia Mădălinei Dan

Muzeul Naţional de Artă al României, Galeria Naţională, parter
7.11, ora 18:30
9.11, orele 11:00 și 17:00
10.11, ora 17:00
15.11, ora 17:00
16.11, orele 11:00 și 17:00

Seria de conferinţe Privind spre viitor, privind în trecut
11.11, ora 19:00, British Council România
Klara Kemp-Welch, Recompunând socialul. Reţele în arta experimentală est-europeană.
15.11, ora 18:00, Muzeul Naţional de Artă al României, Galeria Naţională, parter
Ioana Popescu, Despre facerea și trecerile lumii, în conexiune cu performance-ul Geneză.

H-ARTA. Program educaţional, noiembrie-decembrie 2019, Muzeul Naţional de Artă al României, Galeria Naţională, parter
Ateliere pentru elevi organizate în parteneriat cu Școala Gimnazială Ferdinand I, București, susţinute de artistele Mădălina Dan (dans) și Lea Rasovszky (arte vizuale) și de studioBASAR — Cristi Borcan, Alex Axinte (arhitectură).

IP — Institutul Prezentului este o platformă de cercetare și resurse artistice în domeniul culturii vizuale și performative creată de Ștefania Ferchedău și Alina Șerban. Centrat pe artiști și istoriile lor personale, pe experienţe determinate temporal și forme de (auto)arhivare, Institutul examinează diverse practici și situaţii din trecutul recent pînă în prezent din perspectivă transnaţională și transculturală.

1