Reabilitarea peisageră și reactivarea Parcului Feroviar Cluj Napoca – proiectele câștigătoare

Felicitări lui Vlad Sebastian Rusu și echipei sale pentru proiectul distins cu premiul I la concursul internațional de soluții de arhitectură „Reabilitarea peisageră și reactivarea Parcului Feroviar Cluj Napoca”, competiție organizată de Ordinul Arhitecților din România (OAR) alături de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de promotor. Reamintim că tânărului birou de arhitectură i se datorează și reabilitarea Palatului Cultural din Blaj – proiect distins în 2017 cu Premiul Uniunii Europene pentru patrimoniul cultural, categoria conservare, precum și proiectul TURNUL CELOR TREI VÂRSTE. Revitalizarea Turnului Pompierilor din Cluj, distins cu premiul I la concursul de soluții din 2017. (Zeppelin)

Marți, 29 mai 2018, au fost anunțați câștigătorii competiției ce viza selectarea celei mai bune soluții în vederea reabilitării peisagere și reactivării Parcului Feroviar Cluj-Napoca, pentru atribuirea contractului de proiectare. Concursul a fost internațional, fiind invitate să participe colective de specialiști din România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană.

Declarația juriului

„Din nou împreună, Ordinul Arhitecților din România și Primăria Municipiului Cluj-Napoca și-au unit eforturile pentru organizarea unui concurs menit să soluționeze una din problemele urbane importante ale orașului. Provocarea a constat în atragerea unor concurenți interesați de tematica acestui concurs „Revitalizarea și activarea „Parcului Feroviarilor”” și în organizarea unei competiții cu o abordare integrată. Organizarea unui concurs de soluții constituie punctul de plecare pentru revitalizarea unui spațiu urban, revitalizare care se dorește legată intrinsec de necesitățile și așteptările cetățenilor orașului.

Juriul și-a propus să selecteze și să ierarhizeze proiectele în funcție de calitatea și fezabilitatea propunerilor. Jurizarea s-a bazat pe transparență și rigoare și a beneficiat de împărtășirea și de compararea punctelor de vedere generate de experiența și pregătirea profesională a membrilor juriului. Faptul că membrii juriului aparțin unor generații, naționalități, specialități și școli de gândire diferite a fost de natură să asigure o abordare complexă și integrată a procesului de jurizare.

În final am dori să adăugăm faptul că juriul apreciază atât deschiderea administrației publice locale pentru alegerea concursurilor de soluții în domeniul urbanismului, peisagisticii și al arhitecturii, cât și excelenta colaborare între OAR și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.”

Premiul I – Proiect nr. 50 – SG2028 – ASIZA BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.
Autori principali: arh. Vlad Sebastian Rusu, arh. Octav Silviu Olănescu, arh. Anamaria Olănescu, arh. Anda Gheorghe
Colaboratori specialităţi:
Structură – ing. Ovidiu Rusu
Peisagistică – ing. peis. Alexandru Cotoz, ing. hort. Valentin Sebastian Dan

Aprecierea Juriului:
Proiectul propune transformarea parcului într-o “Grădină a Someșului”, integrând râul în amenajarea propusă. Apa devine, astfel, o „axă ecologică”, un element transformator și atractor al parcului. Printr-o zonificare complexă și ierarhizată, se propun patru “fâșii funcționale” cu grade diferite de utilizare și multiple scenarii posibile.

Proiectul pune în valoare cele două zone existente de acces prin crearea a două “porți” marcate subtil. Se apreciază descoperirea de noi posibilități de acces în zona de est și accesibilizarea zonei malului opus al râului.

 

 

Prin principii de dezvoltare sustenabilă, se propune o abordare ecologică care amplifică biodiversitatea spațiului și care creează zone echilibrate. S-a apreciat integrarea vegetației existente în soluția propusă și selectarea de specii locale, cu potențial mare de adaptabilitate la condițille pedostaționale și cu mentenanță redusă în timp. Prin crearea unei topografii noi, accentuată de prezența vegetației specifice, parcul devine “o lume într-o lume”, un loc protejat, intim, pe care îl redescoperi de fiecare dată când îl parcurgi.

 

Proiectul integrează în mod inteligent ambele maluri ale Someșului, continuând direcțiile masterplanului existent.

Proiectul folosește în mod abil un sistem de management al apelor pluviale, cu iazuri de retenție și filtre biologice. De asemenea soluția propune un sistem de inundare controlată a apelor Someșului, care poate avea potențial de generare a biodiversității zonei.

Elementele construite se integrează firesc și subtil în peisaj. Arhitectura este discretă, rafinată, reversibilă și deschisă către utilizări diverse.

 

 

Juriul apreciază in mod deosebit:
– Propunerea unei noi identități pentru Parcul Feroviarilor, prin integrarea apei în peisaj și renaturalizarea malurilor Someșului.
– Diversitatea și complexitatea soluțiilor propuse, la nivelul spațialității, al vegetației, al atmosferelor și al scenariilor de utilizare.
– Rafinamentul și claritatea soluțiilor propuse, de la nivelul ansamblului la detalii.

 

Juriul recomandă recalibrarea topografiei terenului în zona de est a parcului, pentru a evita crearea unei bariere între parc și vecinătăți, regândirea relației cu noua dezvoltare imobiliară din sud și extinderea zonei de accesibilitate centrală, pentru a susține și evenimente cu public mai numeros.

Pentru a asigura fezabilitatea și funcționarea în timp a sistemului hidrologic propus, juriul recomandă realizarea unor studii tehnice aprofundate. De asemenea, recomandă promotorului concursului asigurarea unei mentenanțe specifice, capabile să realizeze menținerea atmosferei și a funcționalității “Grădinii Someșului”, așa cum este relevată în soluția propusă.

Premiul II – Proiect nr. 63 – AM2018 – S.C. ATELIER MASS S.R.L.
Autori principali: Atelier Mass, Metapolis, Ana Horhat

Juriul apreciază propunerea unei soluții clare și simple din punct de vedere funcțional, care presupune o flexibilitate mare în utilizarea parcului. Zonificarea pajiștii deschise în antiteză cu zonele dens plantate are un potențial deosebit. Pavilionul este poziționat strategic în zona de acces dinspre sud, adiacentă noii dezvoltări imobiliare, rezultând o zonificare favorabilă. Pentru pavilionul principal, proiectul propune o soluție adaptată la scara parcului.

Din punct de vedere peisager, a fost apreciat accentul pus pe raportul dintre zonele dens plantate cu masive de vegetație și zonele neplantate și atenția acordată sistematizării verticale. A fost apreciată configurația relativ circulară a aleii principale, integratoare a ansamblului, având mai de grabă o funcție simbolică, permițând totală libertate de mișcare în cadrul său. Direcția nord-sud a deschiderii cu punct terminus pe accesul generos la malul Someșului este tema majoră a proiectului, complementară cu configurația circulară a aleii principale.

Ideea de „common”- comun, comunitate, spațiu comunitar, liber, într-o relație cu Someșul, adecvată pentru evenimente diverse, la o scară mai amplă, precum și caracterul ușor adaptabil au fost apreciate în cadrul acestui proiect, a cărui temă strategică a avut la bază trei concepte cheie: flexibilitate, claritate, comunitate.

Pentru a răspunde complet temei concursului, juriul recomandă:
– reanalizarea configurației oblice a podului pietonal propus peste Someș;
– reconfigurarea structurii și compoziției vegetale, păstrând raportul plin-gol al soluției;
– rafinarea arhitecturii pavilionului;
– adaptarea accesului din zona bisericii și detalierea tuturor punctelor de acces în parc.

Premiul III – Proiect nr. 58 – DP1212 – BIA Șerban Daniel Lucian / Daniel Șerban
Autori principali: Andrei Bacoșcă, Ruxandra Grigoraș, Lázár Csaba, Mădălina Perju, Daniel Șerban
Colaboratori specialităţi:
Diana Coța – peisagist


Juriul a apreciat funcționalitatea soluției care propune ierarhii clare ale căilor de circulație și ale spațiilor generate prin configurația vegetației, rezultând caractere diferite și structurări diferențiate ale acestora. Proiectul propune diferite posibilități de acces la malul Someșului, cu diferite atmosfere, predominând cea de pe latura nordică. De asemenea sunt ilustrate diferite scenarii de utilizare a spațiilor, inclusiv pe timp de noapte. Spațiile destinate jocului copiilor sunt generoase, iar pavilionul creează o zonă multifuncțională.

Din punct de vedere arhitectural, pavilionul este adaptat la scara locului, având o zonă intermediară exterioară, acoperită.

Vegetația structurează spații diferite, cu potențial de transformare ambientală, în fiecare anotimp. Topografia terenului este construită cu atenție, generând zone importante publice, de acces, precum cea din fața bisericii. Merită a fi amintită reutilizarea și reintegrarea platformei existente.

Atractorul principal este zona de contact generos cu malul Someșului, cu un potențial deosebit de polarizare socială.

Pentru optimizarea soluției propuse, juriul recomandă:
– verificarea oportunității podului rutier;
– întărirea accesului existent dinspre sud;
– reconfigurarea spațiului public în zona accesului dinspre biserică;
– studierea compoziției și a asocierilor vegetale din punct de vedere cromatic și volumetric;
– rafinarea pavilionului în relație armonioasă cu atmosfera parcului;
– îmbunătățirea confortului ambiental în zona definită ca atractor- accesul la malul Someșului.

Câștigătorul concursului a obținut premiul cel mare reprezentat de valoarea estimată a contractului de proiectare în valoare de 555.450 RON, fără TVA. Pentru proiectul plasat pe locul doi se va oferi un premiu de 35.000 RON, iar pentru cel de-al treilea, de 20.000 RON.
Juriul concursului a fost alcătuit din specialiști cu mare experiență în domeniul lucrărilor de această anvergură, fiind cooptați experți în arhitectură, urbanism și peisagistică cu notorietate internațională:
Membri titulari:
Arh. José Mayoral Moratilla
Arh. Ligia Subțirică
Arh. Vlad Gaivoronski
Arh. Peisagist Vera Dobrescu
Arh. Cristi Borcan
Membri supleanți:
Arh. Anca Cioarec
Arh. Peisagist Alexandru Ciobota

Competiția se alătură unei serii de concursuri de arhitectură organizate de Ordinul Arhitecților din România alături de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de promotor, serie care a debutat în noiembrie 2016 cu concursul Turnul Celor Trei Vârste, urmat apoi de concursul Rethinking Someș. În plus, acestor două concursuri li se alătură și Concursul Ethno Park Cluj organizat în primăvara anului trecut de OAR, de această dată alături de Consiliul Județean Cluj.

După finalizarea acestui concurs urmează debutul unei noi competiții: Concurs de soluții Amenajare urbană str. Kogălniceanu, str. Universității și străzile adiacente.

 

Articole conexe:

TURNUL CELOR TREI VÂRSTE. Revitalizarea Turnului Pompierilor din Cluj – câștigătorii concursului de soluții

Catastrofă, abandon, viață nouă. Interviu despre reabilitarea Palatului Cultural din Blaj

1