Rockwool - fabricat in Romania

MNAC – o nouă sesiune de achiziții de lucrări de artă de la artiștii români

După derularea cu succes a două sesiuni de achiziții opere de artă, în 2020 și 2022, Muzeul Național de Artă Contemporană al României anunță încă o inițiativă a Ministerului Culturii, care încredințează MNAC un buget de 500.000 RON, pentru achizițiile din 2024. Sesiunea de achiziții de artă contemporană 2024 urmărește dezvoltarea colecției MNAC și, prin aceasta, creșterea patrimoniului cultural al României.

Procedura se va derula în două faze distincte:

1. selecția competitivă

2. negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (procedură distinctă de atribuire) cu fiecare dintre câștigătorii selecționați de Juriu.

Termen limită pentru înscrierea dosarului: 15 iunie 2024, ora 17:00.

Dosarul de participare se trimite în format digital, direct sau prin wetransfer.com la adresa de
e-mail: achizitii.opere.2024@mnac.ro. La aceeași adresă se pot trimite întrebări (ce vor primi răspuns în termen de 5 zile lucrătoare) până la data de 10 iunie 2024, ora 17:00.

 

PULS 22. Achizițiile MNAC 2022 (MNAC, 16.03.2023 – 29.10.2023) Foto © Serioja Bocsok _ MNAC*PULS 22. Achizițiile MNAC 2022 (MNAC, 16.03.2023 – 29.10.2023). Foto: © Serioja Bocsok / MNAC

 

Noua sesiune vine să întărească gestul de reparație istorică pentru arta contemporană românească făcut în 2020, când, pentru prima dată după 12 ani, a fost acordat Muzeului Național de Artă Contemporană un buget de achiziții publice, căruia i-au urmat achizițiile din 2022.  Această a treia sesiune demonstrează că achizițiile publice de artă contemporană devin o normalitate și nu o excepție, cu atât mai mult cu cât, de această dată, Guvernul României, prin Ministerul Culturii, alocă fonduri pentru trei instituții muzeale din România: MNAC, Muzeul Național Brukenthal, Muzeul de Artă Iași.

Sesiunea de achiziții 2024 este dedicată atât celor peste 6.000 de artiști vizuali români activi în țară sau în diaspora, cât și moștenitorilor de drept ai unor artiști contemporani de origine română care au activat în România sau în străinătate. De asemenea, nu există nicio restricție de participare pentru artiștii ale căror lucrări au fost achiziționate în sesiunile trecute.

Achizițiile vor constitui un stimulent pentru producția artistică curentă, sesiunea adresându-se atât artiștilor de referință ai istoriei recente, cât și tinerelor generații. Sunt de interes lucrări din toate mediile, a căror stare de conservare și rezistență în timp permit depozitarea, expunerea, recontextualizarea și mobilitatea locală și transnațională.

 

PULS 21. Achizițiile MNAC 2020×2022 (MNAC, 02.11.2023 – 06.10.2024) Foto © Serioja Bocsok _ MNAC*PULS 21. Achizițiile MNAC 2020×2022 (MNAC, 02.11.2023 – 06.10.2024). Foto: © Serioja Bocsok / MNAC

 

MNAC contribuie la cercetarea și elaborarea istoriei artei contemporane din România, garantând publicurilor sale curente și viitoare accesul la un ansamblu complex de fenomene reprezentative pentru cultura vizuală postbelică. Corelarea dimensiunii de cercetare și a celei curatoriale se reflectă atât în arhitectura Colecțiilor MNAC (fondul de artă și fondurile documentare), cât și în cei doi poli creați de Muzeu în ultimii ani Colecția de Artă și Centrul de Documentare și Cercetare a Culturii Vizuale „Mihai Oroveanu”.

Luând în considerare șansa de a participa la aceste două importante programe, de cercetare și curatoriat, artiștii sunt invitați să privească la istoriile lor personale și să propună lucrări care evidențiază procesele și căutările de sine petrecute în intimitatea atelierului.

„Invităm artiștii să facă un efort curatorial referitor la propria operă, și să includă în ofertă, alături de operele propuse, materiale documentare cu valoare de unicat legate de producerea și traseul acestora. Dimensiunea de laborator a activităților artistice contribuie la constituirea unei priviri de ansamblu asupra procesualității artei contemporane românești, sprijinind unul dintre scopurile distinctive ale muzeului – documentarea și cercetarea colecțiilor, ca garanție de studiu pentru generațiile viitoare.” Călin Dan, directorul Muzeului Național de Artă Contemporană.

 

După 12 ani […], vedere din expoziție _ detaliu_ Dan Vezentan, Structuri pentru cules, 2018-2020

*După 12 ani. Producția artistică din România în 180 de lucrări, vedere din expoziție (MNAC, 11.12.2020 – 02.05.2021); Dan Vezentan, Structuri pentru cules, 2018-2020.  Foto: © New Folder Studio / MNAC

Sistemul de participare și selecție este același ca în sesiunile precedente, care s-au dovedit a fi un succes incontestabil din toate punctele de vedere: claritate a criteriilor și a modului de întocmire a dosarului, probitate și transparență a selecției, realism al negocierilor, ducând la intrarea în colecțiile MNAC a unui număr total de 359 de lucrări. Ele au fost și sunt în continuare accesibile publicului printr-o serie de expoziții realizate la sediul Muzeului și în țară, prin parteneriate cu alte instituții. Cataloagele primelor două sesiuni sunt în curs de apariție, respectiv de editare, la Editura MNAC.

Despre colecția Muzeului Național de Artă Contemporană

Moștenită în mare parte pe cale instituțională și reflectând până în anii 1990 mecanismele de achiziții ale vechilor structuri comuniste de propagandă culturală, colecția Muzeului Național de Artă Contemporană reflectă viața artistică din România postbelică, nu doar după criterii de valoare, ci și din perspectiva complexă a contextului social, economic și politic. Sesiunile de achiziții organizate după înființarea MNAC au completat acest fond cu lucrări semnificative – independent de presiuni de ordin ideologic, politic, conjunctural. Prin acest demers, MNAC s-a profilat ca instituția de referință pentru colecționarea, conservarea, cercetarea și valorificarea muzeografică a creației vizuale reprezentative în România post-1989.

Toate detaliile despre procedurile de participare se accesează de pe site-ul MNAC. Dosarul de participare se trimite în format digital, direct sau prin wetransfer.com la adresa de  e-mail: achizitii.opere.2024@mnac.ro. Caracterul internațional al comisiei de jurizare impune completarea formularelor și documentației în limbile română și engleză. Termen limită de depunere a dosarului online: 15 iunie 2024, ora 17:00.

 

Sari la conținut