Licitație deschisă: Restaurare, consolidare și punere în valoare a Casei Roset-Catargiu de la Răducăneni, Iași

Institutul Naţional al Patrimoniului anunţă Licitaţia deschisă derulată în vederea atribuirii contractului de prestări Servicii de proiectare, respectiv elaborare documentaţii tehnico-economice şi asistenţă tehnică pentru consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentului istoric„Casa Roset-Catargiu”,sat Răducăneni, comuna Răducăneni, jud. Iaşi.

Serviciile de proiectare solicitate presupun cercetare arheologică preventivă, elaborare de studii şi investigaţii, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, proiect pentru autorizarea lucrărilor de construire, proiect de organizare a execuţiei lucrărilor, proiect tehnic de execuţie şi al detaliilor de execuţie, implicit amenajare peisagistică, documentaţie as built, documentaţie privind urmărirea comportării în timp şi a lucrării de intervenţie şi asistenţă tehnică pentru lucrări de restaurare şi punere în valoare a monumentului istoric „Casa Roset-Catargiu”.

Construită în secolul al XIX-lea, Casa Roset-Catargiu e înscrisă în Lista Monumentelor Istorice cu numărul de cod IS-II-m-B-04235. Clădirea, în suprafaţă desfăşurată de 354 mp, și terenul aferent de aproape 2,5 hectare sunt proprietate publică a Comunei Răducăneni.

Tipul procedurii: Licitaţie deschisă

Coduri CPV: 71322000-1 (Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice) şi

CPV 71356200-0 Servicii de asistenţă tehnică

Termenul de depunere a ofertelor: 28.11.2019.

Identificare pe platforma SICAP:CN1016345, Numărul sub care a fost publicat la JOUE: 2019/S 208-507718
Autoritate contractantă: Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sediul în str. Ienăchiţă Văcărescu, nr. 16, Sector 4, Bucureşti.

patrimoniu.ro

1