Concurs internațional: modernizarea și extinderea liceului Lucian Blaga din Cluj

Ordinul Arhitecților din România (OAR), cu sprijinul Filialei Teritoriale Transilvania, alături de Autoritatea Contractantă – Municipiul Cluj-Napoca anunță oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții „Liceul Lucian Blaga, Cluj-Napoca”.

Concursul are ca scop selectarea celei mai bune soluții pentru modernizarea și extinderea Liceului Lucian Blaga, pentru atribuirea contractului de proiectare.

Municipalitatea dorește rezolvarea a cât mai multe din lipsurile și problemele cu care se confruntă în prezent atât clădirile, cât și instituția Liceului Lucian Blaga din Cluj-Napoca, dar și spațiul urban adiacent. Ca atare, se urmărește obținerea unei soluții optime, cu un buget de investiție mediu, care să propună o foarte bună gestionare a lucrărilor de construcții necesare atingerii obiectivelor, respectând normele și standardele din domeniul construcțiilor școlare și, în același timp, a funcțiunilor conexe și reglementările urbanistice ale zonei. Scopul concursului este (1) găsirea echilibrului optim între modernizarea funcțională a clădirilor școlii, integrarea în sit a extinderilor, aspectul arhitectural, soluțiile tehnice, soluțiile economice, soluțiile funcționale pentru extinderea liceului în aria de concurs, (2) transformarea străzilor adiacente într-un spațiu urban vibrant, de bună calitate.

Obiectivele propriu-zise ale proiectului se referă la completarea și reorganizarea ansamblului educațional în vederea maximizării suprafețelor folosite pentru școală și adaptării spațiilor acesteia la principiile educaționale ale secolului nostru, precum și la exigențele de eficientizare energetică, integrarea în zona a clădirilor existente și adecvarea noilor intervenții, amenajarea curții școlii cu accent pe suprafețe verzi cât mai mari și materiale prietenoase cu mediului, amenajarea spațiului urban adiacent liceului în vederea facilitării parcurgerii cât mai plăcute și sigure a acestuia de către elevi și profesori, locuitorii zonei sau trecători și generând o infrastructură de calitate prin integrarea principiilor walkable și smart city.
Autoritatea Contractantă a concursului este Municipiul Cluj-Napoca, aceasta urmând să devină beneficiarul proiectului contractat în urma concursului.

Concursul este organizat de către Ordinul Arhitecților din Romania (OAR), în conformitate cu prevederile Ghidului de bune practici în organizarea concursurilor de soluții OAR (rev. 2022), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Concursul de soluții este public, într-o singură fază, deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană. Concursul de soluții este organizat ca o procedură independentă conform art. 105 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, urmând ca ulterior, în baza prevederilor Art. 104 alin. (7) din aceeași lege, contractul de servicii de proiectare să fie atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

JURIUL CONCURSULUI

Membri titulari

arh. Michál Cohen (UK)
arh. Anca Mihalache (UK)
arh. Tamás Fialovszky (HU)
arh. Daniel Tellman (RO)
arh. urb. Vera Marin (RO)
arh. Irina Tulbure (RO)
arh. Eleonora Dulău (RO) – Reprezentant al Filialei Teritoriale Transilvania a OAR

Membri supleanți

arh. Andreea Mureșan (RO) – Reprezentant AC
arh. Dragoș Dascălu (RO)

 

PREMIILE ACORDATE

Premiu

Premiul I
valoarea estimată a contractului de servicii de proiectare – 3.564.809 LEI fără TVA

Premiul II
75.000 LEI, TVA inclus

Premiul III
40.000 LEI, TVA inclus

CALENDARUL CONCURSULUI

Lansarea oficială a concursului –  Data lansării oficiale în SEAP
Înscrieri vizită sit – 13 ianuarie 2023
Vizită sit – 14 ianuarie
Data limită primire întrebări Runda 1 – 16 ianuarie h 12:00
Data limită răspuns întrebări Runda 1 – 23 ianuarie
Data limită primire întrebări Runda 2 – 6 februarie H 12:00
Data limită răspuns întrebări Runda 2 – 13 februarie
Data limită Predare proiecte – 24 februarie h 16:00
Analiză formală proiecte (verificare comisie tehnică) – 27 februarie – 2 martie
Jurizare proiecte – 3 – 5 martie (vineri-duminică)
Anunț oficial câștigător și publicarea rezultatelor (conferință de presă cu juriul) – 6 martie
Publicarea galeriei de proiecte pe site-ul oficial al concursului – 7 – 15 martie
Data limită depunere contestații – 10 zile de la publicarea rezultatelor în SEAP

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina oficială a concursului, în limba română și în limba engleză.

De asemenea, vă invităm să urmăriți, în continuare, pentru anunțuri și știri privind concursul pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România sau OAR Concursuri.

 

Sari la conținut