Made Expo

Clădiri în așteptare: COVACI 6-8. Un concurs de idei

Se dau: 3 construcții, două curţi și trei ganguri; se mai dau de asemenea multe posibilități, spațiu de joc și centralitate. Se lansează un concurs e idei; cum ar fi să fim atraşi spre ele, să ne incite prin spațialitate și design, prin funcțiune și atmosferă?

Concursul Covaci 6-8 a pornit din dorința proprietarilor ansamblului de a crea un pol de atracție central, magnetic, capabil de a atrage atât noi utilizatori, cât și noi funcțiuni în Centrul Vechi.

Premiul I — 2000 Eur
Premiul II — 1000 Eur
Premiul III — 500 Eur

Tema:
În centrul Bucureştiului, la intersectia strazilor Covaci şi Soarelui se află un ansamblu de trei clădiri, vecine cu ansamblul arheologic Curtea Veche. Clădirile se află într-o zonă centrală, valoroasă din punct de vedere istoric şi arhitectural, care, în momentul de faţă, nu este folosită la adevărata ei valoare.

În ultimii ani, lucrările superficiale la care a fost supus Centrul Istoric au condus la degradarea imaginii zonei. Acţiunile de revigorarea arhitecturală şi funcţională a unor spaţii nefolosite precum intervenţiile ARCUB – Hanul Gabroveni sau Cărtureşti – Casa Chrissoveloni sunt necesare pentru consolidarea imaginii centrului şi pot atrage după sine un nou val de utilizatori.

În baza reglementărilor de funcţionare aflate în vigoare, Centrul Istoric este o arie predominant pietonală unde accesul auto este permis ocazional, pentru aprovizionare, dimineaţa. Acest lucru limitează diversitatea accesibilităţii la nivel de mobilitate şi îngrădeşte, în mare parte a timpului, posibilele categorii de utilizatori, la turişti şi tineri. Astfel şi categoriile de funcţiuni predominante din centrul vechi sunt fie alimentaţie publică şi loisir, fie o formă de comerţ inhibat, minimal. Din acest motiv, activităţile din Centrul Vechi sunt limitate, însă asta nu înseamnă că acestea nu pot fi vitalizate prin introducerea de concepte inovatoare şi funcţiuni hibride, care sunt slab reprezentate în momentul de faţă în aria de studiu.

Străzile Covaci şi Soarelui, deşi fac parte din zona Lipscăniei, au un statut de străzi secundare, adiacente zonelor puternic frecventate. În ultimii ani,intervenţiile de pe aceaste străzi au fost favorabile (City Grill şi Bazaar) şi au respectat materialul architectural existent. Cu toate acestea, o regenerare în adevăratul sens al cuvântului nu a avut loc nici în această parte a Centrului Istoric şi există în continuare mult potenţial nefolosit. Crearea unui nou pol de atracţie în aceasta zonă ar aduce beneficii pe termen lung în vederea dezvoltării Centrului Vechi.

Pe parcursul anilor, clădirile-subiect au fost modificate, legăturile funcţionale dintre acestea au avut de suferit şi în momentul de faţă spaţiile funcţionează separat. Concursul are ca scop găsirea celor mai bune răspunsuri în vederea regenerării ansamblului din strada Covaci. Ceea ce se cere este o rezolvare conceptuală la nivel de funcţiuni şi de fluxuri de utilizare (clienţi, vizitatori, turişti, etc), cât şi realizarea unor conexiuni spaţiale între funcţiunile propuse. Se caută punerea în valoare a fondului construit existent şi abordarea conceptului de clădire istorică dintr-o perspectivă contemporană.

Ansamblul format din cele 3 clădiri şi curţile interioare are în momentul de faţă procentul de ocupare al terenului de 73% şi coeficientul de utilizare de 3,29 (coeficienţii maximi admişi în regulamentul Zonei Protejate 26A sunt următorii: POT: 80%; CUT: 2,5 pe străzile comerciale, cu loturi înguste şi pe străzile flancate de instituţii publice sau cu funcţiuni mixte, CUT poate atinge valoarea de 3,5). Suprafaţa construcţiei la sol este de 1049 mp şi suprafaţa construită desfăşurată este de 4730 mp. Cele 3 corpuri au înalţimi diferite şi anume: corp A – 10,40m(S+P+1E+M), corp D – 9,35m(S+P+1E), corp E – 17,75m(S+P+4E+M) – aceasta fiind una din cele mai înalte clădiri din Lipscănie, are şi cea mai mare valoare de reutilizare.

Corpurile A şi D sunt alipite la calcan faţă de parcelele învecinate. Corpul E este retras faţă de aliniamentul parcelei pe latura de Sud cu o distanţă variabilă, între 2,83 şi 2,44m. Pe latura de E el este retras faţă de aliniamentul parcelei cu o distanţă variabilă, între 6,52 şi 7,03m şi parţial alipit la calcan.

Accesul pietonal în imobil se realizează atât din str. Covaci cât şi din str. Soarelui. Accesul auto pe teren nu este posibil decât pentru aprovizionare. Clădirea beneficiază de toate utilităţile necesare pentru funcţionare.

Din punct de vedere al viziunii asupra amplasamentului, se pot sublinia următoarele nevoi generale: Valorificarea şi revitalizarea ansamblului sunt cerinţele de bază de la care se va porni în procesul de proiectare. Se caută o strategie care sa regândească relaţiile spaţiale şi funcţiunile celor trei clădiri, astfel încât acestea să raspundă la cerinţele actuale de atractivitate şi flexibilitate în exploatare.
Se doreşte obţinerea unor spaţii cu funcţiuni mixte, capabile de adaptare la nevoile mereu în schimbare ale societăţii.

Scenariile dinamice şi flexibile stau la baza concursului şi crearea unui mecanism arhitectural, mai degrabă decât conceperea unei soluţii standard, monofuncţionale, ar trebui să fie punctul de plecare pentru toate soluţiile prezentate. Pentru reintegrarea ansamblului în circuitul zonei, cele 3 elemente care compun ansamblul trebuie să conlucreze şi să se potenţeze reciproc. De aceea accentul ar trebui să cadă pe un concept inovator, inedit, unificator, care să se dezvolte pe legăturile dintre clădiri, mai degrabă decât pe determinarea unei soluţii „corecte”

Pentru detalii, vizitați site-ul concursului: www.covaci68.com
Secretariat concurs: covaciconcurs@gmail.com

1