Geberit

Bienala [arhitectura.6] CUM LOCUIM – eveniment bienal de arhitectură în 6 județe

[arhitectura.6] Cum Locuim este un eveniment organizat de OAR Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea în parteneriat cu OAR Filiala Teritorială Brașov-Covasna-Harghita și OAR Filiala Teritorială Mureș, finanțat din Timbrul Arhitecturii.

[arhitectura.6] continuă seria edițiilor de Bienale teritoriale organizate în trecut, dezvoltând un format integrat pentru cele trei filiale teritoriale OAR. Formatul evenimentului propune îmbogățirea și consolidarea expoziției concurs de tip Bienală prin integrarea expoziției concurs într-o serie de evenimente menite să promoveze importanța arhitecturii și să consolideze rolul arhitectului în comunitate.

Tema acestei Bienale de Arhitectură este exact titlul acesteia „CUM LOCUIM”. Titlul poate fi abordat, simultan, ca o întrebare, o întrebare care este deschisă tuturor aspectelor care influențează arhitectura și mediul înconjurător, dar și ca o diagnoză a contextului prezent.

Termenul „Cum” vorbește despre abordări practice și soluții concrete, care evidențiază prioritatea în rezolvarea problemelor de gândire arhitecturală și urbanistică, iar termenul de „Locuim” nu se rezumă doar la noțiunea de a folosi un spațiu pentru a trăi, ci și la posibilitățile de a prospera, de a evolua și de a redefini termenul de „acasă”, implicit și termenul de “locuire”.

Profesia noastră a avut, și are, sarcina de a proiecta mai bine pentru un trai mai bun. În proiectare, noi, arhitecții, suntem preocupați de modelarea spațiilor, a zonelor de locuit. Orașele noastre s-au extins mult timp dincolo de modelul centralizat de utilizări separate ale terenurilor și grupurilor de venit. De multe ori continuăm să ne gândim la orașul ideal ca la un oraș cu un centru, cu un nucleu, cu ierarhii sociale organizate spațial și, nu de multe ori, întors cu spatele spre rural și natură. Arhitectura acestor spații s-a adaptat nevoilor noastre, fiind influențată și influențând la rândul ei mentalitatea, percepția și necesitatea de spațiu.

Astăzi suntem obligați să punem spațiul pe primul loc și să privim modul în care arhitectura modelează și influențează locuirea. Continuăm să locuim în case și orașe construite pe baza ideilor și principiilor noastre, clădite pe conceptul unei “vieți mai bune”.

În acest sens, fiecare spațiu pe care îl proiectăm cuprinde simultan nevoile individuale, nevoile comunității, voința socială și găsește alternative acolo unde e necesar.

Orientarea tematică a bienalei este importantă pentru poziționarea filialelor OAR ca experți și contributori valoroși în elaborarea și evaluarea politicilor de dezvoltare urbană sustenabilă și integrată a zonelor pe care le reprezintă, fiind un avantaj și pentru reprezentarea la nivel national.

Tema bienalei va fi reflectată în special în activitățile conexe ale concursului de proiecte (conferințe, filme, ateliere, tururi ghidate etc).

Evenimentul central al [arhitecturii.6] este expoziția de arhitectură și premierea lucrărilor selectate de un juriu format din personalități recunoscute, atât din mediul nostru profesional, cât și din afara acestuia.

Concursul va fi jurizat de persoane independente: cinci arhitecți cu merite recunoscute în domeniul arhitecturii din România și un membru din afara profesiei, artist plastic. Componenta jurilui este arh. Cosmin PAVEL, arhitect – membru titular; Adrian POP, arhitect – membru titular; Iulia STANCIU, arhitect – membru titular; Andrei ȘERBESCU, arhitect – membru titular; Dan PERJOVSCHI, artist plastic – membru titular; Tiberiu CIOLACU, arhitect – membru supleant.

La expoziția – concurs din cadrul Bienalei [arhitectura.6] pot participa arhitecți membri ai Filialelor Teritoriale Bv-Cv-Hr, Sb-Vl și Ms precum și colective coordonate de arhitecți membri ai celor trei Filiale. De asemenea, pot participa arhitecți membri și colective coordonate de arhitecți membri ai oricărei Filiale Teritoriale OAR cu condiția ca lucrarea înscrisă în concurs să fie localizată în unul dintre județele Sibiu, Vâlcea, Brașov, Covasna, Harghita sau Mureș.

În jurul acestei expoziții – concurs vor fi organizate alte 14 EVENIMENTE invitând actori din domeniu, dar și publicul larg la dialog cu și despre arhitectură. Arhitecți, parteneri și colaboratori, reprezentanți ai comunităților profesionale conexe profesiei noastre vor expune și dezbate idei și soluții la provocările contemporane cu care ne confruntăm. Mai multe detalii despre toate aceste evenimentele și lista cu orașele în care acestea se desfășoara puteți găsi pe arhitectura6.ro sau pe paginile de social media ale Bienalei.

EXPOZIȚIA – CONCURS și JURIZAREA lucrărilor respectă structurarea pe următoarele secțiuni:

1. ARHITECTURĂ – LOCUIRE
lucrări de arhitectură cu funcțiunea de locuire.

2. ARHITECTURA DOTĂRILOR COMUNITARE ȘI DE PRODUCȚIE
lucrări de arhitectură cu alte funcțiuni decât locuire

3. ARHITECTURA SPAȚIULUI PUBLIC
proiecte de amenajare a unor spații publice/urbane, proiecte de amenajări peisagere.

4. RESTAURARE / REABILITARE / INTERVENȚII PE FONDUL CONSTRUIT
lucrări de restaurare a monumentelor de arhitectură, reabilitarea clădirilor, proiecte de reconversie.

5. AMENAJARE DE INTERIOR / SCENOGRAFIE
amenajări interioare și proiecte de decoruri și scenografie. Nu se acceptă lucrări de scenografie virtuală.

6. DESIGN DE OBIECT
produse sau prototipuri de obiecte realizate.

7. PROIECTE DE SERTAR
proiecte contractate care au ajuns într-o fază avansată de concept/proiectare, dar care nu au mai fost executate din diferite motive. Exceptate din această secțiune sunt proiectele de concurs. Pot fi predate la această secțiune proiecte de concurs, urmând a fi expuse în cadrul evenimentului, dar în afara concursului (nu vor face parte din proiectele jurizate și nu vor fi nominalizate sau premiate).

8. NEWCOMERS
lucrări de diplomă licență 2018 – 2021 absolvenți arhitectură, urbanism, amenajare interior și peisagistică, cu condiția ca proiectul de diploma să fie localizat într-unul dintre județele Sibiu, Vâlcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

Regulament concurs

PARTICIPANȚI
La expoziția-concurs din cadrul BIENALEI [arhitectura.6] pot participa arhitecți membri ai Filialelor Teritoriale OAR Brașov-Covasna-Harghita, Sibiu-Vâlcea și Mureș precum și colective coordonate de arhitecți membri ai celor trei Filiale.

De asemenea, pot participa arhitecți membri și colective coordonate de arhitecți membri ai oricărei Filiale Teritoriale OAR cu condiția ca lucrarea înscrisă în concurs să fie localizată în unul dintre județele Sibiu, Vâlcea, Brașov, Covasna, Harghita și Mureș.

Participarea presupune calitatea de autor sau coautor cu drepturi egale al proiectului respectiv.
Un participant poate prezenta lucrări la una sau mai multe secțiuni în aceeași ediție.
Numărul de lucrări pe care le poate prezenta un participant nu este limitat.
Membrii juriului, rudele de gradul I ale acestora, asociații și angajații nu pot participa cu lucrări în cadrul concursului.

OBSERVAȚII

Prin termenul de ”operă finalizată” se înțelege o lucrare terminată în proporție de cel puțin 90% (pentru secțiunile 1-5) sau prototipuri executate (pentru categoria ”design de obiect”).

Pentru toate secțiunile sunt admise lucrări finalizate în perioada ianuarie 2020 – august 2022, dar care nu au fost prezentate în cadrul edițiilor anterioare ale BIENALEI [arhitectura.6]

Nu se admite participarea cu lucrări prezentate în cadrul edițiilor anterioare decât în cazul unor faze ulterioare, cu pondere esențială în cadrul unor proiecte de mai mare anvergură.

Aceeași lucrare nu poate fi prezentată în mai multe secțiuni decât în cazul în care se pot delimita în mod clar diferitele domenii de intervenție (operație urbană și obiect arhitectural, obiect de arhitectură și design de obiect).

Arhitectura clădirii și amenajarea interioară în cadrul aceluiași obiect vor putea fi prezentate separat dacă reprezintă proiecte distincte și denumite astfel, chiar și în situația în care au același autor.

PREMII

BUGETUL TOTAL al premiilor este de 37.500 Lei.
Pentru fiecare secțiune se va acorda un singur premiu în bani: Premiul Secțiunii.
1. ARHITECTURĂ – LOCUIRE | 5000 Lei
2. ARHITECTURA DOTĂRILOR COMUNITARE ȘI DE PRODUCȚIE | 5000 Lei
3. ARHITECTURA SPAȚIULUI PUBLIC | 5000 Lei
4. RESTAURARE / REABILITARE / INTERVENȚII PE FONDUL CONSTRUIT | 5000 Lei
5. AMENAJARE DE INTERIOR / SCENOGRAFIE | 5000 Lei
6. DESIGN DE OBIECT | 5000 Lei
7. PROIECTE DE SERTAR | 5000 Lei
8. NEWCOMERS | 2500 Lei.

Dacă la o secțiune vor fi mai puțin de 3 proiecte admise în concurs, juriul își poate rezerva dreptul să nu acorde premiu secțiunii respective. Juriul are libertatea de a decide cum se va redistribui fondul de premii rămas nealocat.
La fiecare secțiune juriul poate acorda nominalizări la premiu. Nominalizările nu vor primi premiu în bani. Juriul hotărăște numărul nominalizărilor pentru fiecare secțiune.

CONDIȚII PENTRU ADMITEREA LUCRĂRILOR ÎN EXPOZIȚIE

Predarea proiectelor se va desfășura în două etape.

PRIMA ETAPĂ constă în transmiterea unui document pdf, al cărui formă și conținut (format, număr de pagini, date și altele) este descris în cap.6, pe baza căruia juriul va efectua preselecția.

A DOUA ETAPĂ constă în prezentarea de către autori a proiectelor selecționate, elaborate într-o formă finală, pe un număr de până la 2 planșe pentru fiecare lucrare admisă în expoziția – concurs. Planșele se vor realiza folosind layout-ul concursului (disponibil pe www.arhitectura6.ro) și se vor preda în format digital.

CONDIȚII PENTRU ETAPA 1 PRESELECȚIE

Toate lucrările primite vor fi supuse unui proces de preselecție pentru a putea fi incluse în expoziția
– concurs.
Prezentarea proiectelor în această etapă trebuie să cuprindă fotografii, planuri, secțiuni și alte mijloace de descriere grafică care să definească obiectivele prezentate, precum și un text (maxim 200 de cuvinte) cu creditele proiectului: autori, coautori, colaboratori, specialiști, adresa obiectivului, o descriere succintă a conceptului ce a stat la baza lucrării prezentate, precum și date economice minimale etc.

Înscrierea proiectelor în concurs se face prin trimiterea prezentării proiectelor la adresa de email:
arhitectura6@gmail.com în format electronic (un singur format pdf / proiect cu maxim 3 pagini și max. 6Mb/fișier sau o arhiva de max. 6Mb conținând maxim 3 fișiere format .jpg) până la data de 27 august 2022, ora 16:00.

IMPORTANT
Hotărârile juriului privind lucrările selecționate nu pot face obiectul niciunor contestații.

CONDIȚII PENTRU ETAPA 2 – EXPOZIȚIA – CONCURS

Concurenții admiși la concurs în urma preselecției vor preda planșele de concurs în format digital conform prevederilor detaliate la pct.8.

Pe lângă conținutul descris la punctul 6, se vor prezenta date relevante despre contextul construit sau natural extins al proiectului (în fotografii sau/și în imagini aeriene, după caz).

PREDARE MATERIALE PENTRU EXPOZIȚIE

Planșele sunt diferite în funcție de secțiunea la care se participă. Elementele grafice de identificare ale secțiunii sunt obligatorii, dimensiunea, culoarea și poziția acestora nu se vor modifica.

Fiecare proiect va fi prezentat pe MAXIM 2 (DOUĂ) PLANȘE de 700 x 1000 mm, paginate vertical.
Planșele vor fi numerotate în ordinea în care se doresc a fi expuse pe simeze.

Fondul planșelor trebuie să rămână alb. Nu se admit culori sau desene și fotografii (nici chiar semitransparente sau blurate) pe fundal.

Planșele vor respecta paginarea oficială. Acest lucru constituie o cerință obligatorie pentru înscrierea lucrărilor în expoziție; formatul oficial de paginare va putea fi descărcat de pe www.arhitectura6.ro – începând cu data de 7 septembrie 2022.

Toate materialele se vor preda exclusiv în format digital* în următoarele variante:

1. o arhivă (.rar, .zip etc.) printr-un sistem de trimitere prin Internet (www.wetransfer.com,
www.wesendit.com, etc.) pe adresa de e-mail a concursului:arhitectura6@gmail.com

2. un CD/DVD predat direct sau transmis prin curier la sediul din Sibiu al Filialei OAR Sibiu-Vâlcea (Str. Mitropoliei, Nr. 17, Parter)

Participanții sunt rugați să anunțe expedierea materialelor prin e-mail, la adresa menționată mai sus. Se va întocmi o evidență a trimiterilor și se vor verifica eventualele probleme de expediere.

Termenul limită de recepție, fără excepție, este 20 septembrie 2022, ora 22:00, pentru materialele trimise prin e-mail și pentru cele depuse la sediul Ordinului.

* Planșele lucrărilor intrate în concurs în urma preselecției vor fi listate de către o firmă specializată în baza unui contract în care se vor menționa specificațiile tehnice pentru print.

Arhiva/CD-ul/DVD-ul va cuprinde fără excepție:
• Un director numit PLANȘE EXPOZIȚIE cu imaginea planșelor pentru expoziție – format TIFF sau JPG, paginare portret, 70x100cm, la 300 dpi.
• Un director numit WEB cu imaginea planșelor pentru expoziție – format .TIFF sau .JPG, la 72 dpi, rezoluție 1200 px pe latura scurtă pentru postarea lor pe diferite site-uri.
• Un director numit ALBUM cu:
• imagini ale proiectului – foto la 300 dpi, format .TIFF sau .JPG
• un scurt text de prezentare a proiectului, cu date tehnice (.DOC sau .DOCX), max. 2500 caractere.
• planuri, secțiuni, fațade, schițe – format .PDF
• un scurt text cu creditele proiectului: autori, coautori, colaboratori, specialiști, adresa obiectivului, date economice minimale etc.

NOTĂ

Pentru a fi înscrise în Expoziția – Concurs [arhitectura.6] toate lucrările trebuie să respecte condițiile tehnice necesare menționate mai sus. Trimiterea imaginilor într-un format necorespunzător tipăririi și postării pe site va conduce la excluderea lucrării din expoziție și din concurs și, de asemenea, va conduce la excluderea lucrării atât din albumul tipărit BIENALA [arhitectura.6], cât și de pe site.

CALENDAR

Preselecția proiectelor: 28.08.2022 – 6.09.2022
Anunțarea proiectelor selecționate: 7.09.2022
Termen predare planșe finale în format electronic: 20.09.2022
Jurizare: 6.10.2022 – 7.10.2022
Publicarea rezultatelor: 8.10.2022
Vernisajul expoziției la Sibiu și anunțarea premiilor: 8.10.2022
Perioadă expoziție – concurs Arhitectura.6 – Sibiu: 8 – 21.10.2022
Râmnicu Vâlcea, 21 octombrie – 28 octombrie 2022, vernisaj, 21 octombrie 2022
Brașov, 28 octombrie – 04 noiembrie 2022, vernisaj, 28 octombrie 2022
Sf. Gheorghe, 04 noiembrie – 11 noiembrie 2022 vernisaj, 04 noiembrie 2022
Miercurea Ciuc, 11 noiembrie – 18 noiembrie 2022 vernisaj, 11 noiembrie 2022
Gheorgheni, 18 noiembrie – 25 noiembrie 2022 vernisaj, 18 noiembrie 2022
Odorheiu Secuiesc, 25 noiembrie – 02 decembrie 2022 vernisaj, 25 noiembrie 2022
Tg. Mureș, 02 decembrie – 09 decembrie 2022 vernisaj, 02 decembrie 2022
Reghin, 09 decembrie – 16 decembrie 2022 vernisaj, 09 decembrie 2022

JURIUL

Juriul este unic pentru toate secțiunile Premiilor [arhitectura.6] și este format din 6 membri titulari și 1 membru supleant. Dintre cei 6 membri titulari, 5 membri sunt arhitecți și 1 membru este din afara profesiei de arhitect.

Membrii juriului propun și aleg Președintele juriului dintre cei 6 membri titulari.
Juriul beneficiază de ajutorul unui secretar fără drept de vot, care întocmește procesele verbale semnate de toți membri juriului.
Membrii juriului, rudele de gradul I ale acestora, asociații și angajații nu pot participa cu lucrări în
cadrul concursului.

Componența juriului:
Arh. Cosmin PAVEL
Arh. Tiberiu BUCȘA
Arh. Iulia STANCIU
Arh. Andrei ȘERBESCU
Arh. Adrian POP
Artist Plastic Dan PERJOVSCHI
Membru supleant: arh. Tiberiu CIOLACU

JURIZARE ȘI PREMIERE

Lucrările prezentate în expoziție vor fi supuse unui proces de jurizare exercitat de către un juriu format din 6 membri (conform componenței prezentate la capitolul 10. Juriul) și un membru supleant (arhitect). Juriul își va vota președintele din cadrul celor 6 membri ai juriului.

Preselecția proiectelor de concurs este realizată de aceeași componență a juriului. Pentru ca un proiect să fie preselectat, este necesar să întrunească 3 voturi din 6 maxim posibile.

Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda premii și/sau nominalizări la oricare dintre secțiuni dacă lucrările prezentate la o secțiune sunt mai puține de 3 sau dacă juriul consideră că există alte motive bine întemeiate (aceste motive vor fi prezentate și argumentate în cadrul raportului de jurizare).
Juriul are libertatea de a decide cum se va redistribui fondul de premii rămas nealocat.
Numărul nominalizărilor acordate pentru fiecare secțiune va decis de către juriu.
Din cadrul nominalizărilor selectate juriul va alege Premiul Secțiunii respective.
Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată. Fiecare membru al juriului are un vot.
Deciziile procedurale ale juriului vor fi luate prin consens. În cazul în care consensul nu poate fi atins cu privire la procedură, deciziile procedurale se vor lua prin vot majoritar. În cazul unei egalități de voturi, Președintele juriului are votul decisiv. În cazul punctajelor egale departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora.
Juriul are libertatea de a decide redistribuirea lucrării predate in cadrul concursului de la o secțiune
la alta cu acordul autorului.

Anunțarea și acordarea premiilor se face în cadrul galei de premiere cu ocazia vernisajului expoziției de la Sibiu.
De comun acord cu organizatorii, sponsorii pot institui premii speciale care se acordă de același juriu în cadrul aceleiași sesiuni de premiere.

CRITERII DE APRECIERE | PROMOVAREA UNEI ARHITECTURI RESPONSABILE

• integrarea în context / stabilirea unui raport critic cu contextul
• coerenţa conceptului / calitatea spațială și funcțională
• originalitatea soluției / inovația soluției
• sustenabilitatea soluției
• gradul de responsabilitate (economică, socială, culturală) a soluției.

Juriul își rezervă dreptul de a completa lista de criterii de apreciere și să propună ierarhizarea
importanței criteriilor enumerate. Aceste aprecieri vor face parte din raportul de jurizare.

ARHIVARE, DREPTURI DE AUTOR ȘI DE PUBLICARE

Condiția de participare la expoziția – concurs înseamnă obligativitatea, din partea participanților, de cedare, cu titlu gratuit și numai pentru evenimentele din cadrul evenimentului [arhitectura.6] către organizatori, a dreptului de a publica/prezenta pe site/site-urile dedicate evenimentului și/sau site-urile filialelor organizatoare și/sau site-urilor de promovare a evenimentului, precum și într-o publicație dedicată sau în revistele partenere media a lucrării.

În acest sens, toți participanții trebuie să regleze în avans orice fel de probleme de copyright al imaginilor și al altor materiale utilizate, organizatorii neputând fi făcuți răspunzători de eventualele probleme în acest sens.

arhitectura6.r0

Sari la conținut