Made Expo

Ateliere regionale dedicate protecției și promovării patrimoniului construit Art Nouveau

Institutul Național al Patrimoniului vă invită la atelierele regionale dedicate protecției și promovării patrimoniului construit Art Nouveau din România:

Oradea – 16 aprilie 2018, Cetatea Oradea
Timișoara – 18 aprilie 2018, Bastionul Theresia
București – 23 aprilie 2018, locul se va stabili în curând

Sunt invitați să participe cetățeni activi ce trăiesc în zone bogate în patrimoniu Art Nouveau, proprietari, chiriași sau administratori de clădiri Art Nouveau, organizații profesionale din domeniul protecției și promovării patrimoniului, reprezentanți ai autorităților publice naționale (minister, departament, agenție, institut etc.) și regionale/locale (direcții județene pentru cultură, muzee, autorități locale) care sunt implicate în protecția și promovarea patrimoniului

Pentru o descriere mai amănunțită, puteți accesa agenda atelierelor aici.

Sunteți invitați să confirmați participarea, menționând data aleasă, printr-un mail la irina.leca@patrimoniu.gov.ro, până duminică, 15 aprilie.

Întâlnirile fac parte din proiectul Sustainable Protection and Promotion of Art Nouveau Heritage in the Danube Region, derulat de Primăria Oradea, în care Institutul Național al Patrimoniului este partener. O componentă reprezentativă a demersului o reprezintă radiografierea situației patrimoniului construit Art Nouveau din România și celelalte țări implicate în proiect și analiza propunerilor de îmbunătățire a situației din acest domeniu. În acest sens, a fost conceput de asemenea un chestionar pentru diversele părți interesate (autorități, specialiști și publicul larg), identic pentru toate țările implicate în proiect, pe care îl puteți completa accesând următoarele link-uri:

Autorități publice / Specialiști / Cetățeni

Proiectul în ansamblul său urmărește să studieze și să pună în valoare patrimoniul construit Art Nouveau din zona Dunării, prin cooperarea a 10 parteneri din 8 țări: România, Slovenia, Ungaria, Austria, Serbia, Croația, Bulgaria și Belgia. Consorțiul de parteneri publici și privați – muzee, instituții dedicate protecției patrimoniului, administrații publice, organizații non-profit – vor elabora o serie de acțiuni și măsuri ce acoperă întreaga sferă a protecției patrimoniului: inventariere, restaurare – tehnici aplicate, măsuri teoretice, legislație, politici publice, strategii și acțiuni de promovare – cu scopul de a crea un exemplu de bună practică în conservarea și promovarea patrimoniului construit.

1